Pilsen Pride

0
297

Festival Pilsen Pride je (nejen) LGBT+ festival, který byl poprvé uspořádán v roce 2017. Festival je oslavou LGBT+ dosažených práv, ale zároveň je jeho snahou upomenout na práva, v kterých si LGBT+ lidé a zbytek společnosti rovni nejsou. Hlavními tématy festivalu jsou společensky závažná témata, která otevírají otázky týkající se lidských práv. Témata jsou veřejnosti prezentována skrze otevřené diskuze, přednášky, workshopy a filmová promítání. Do projektu jsou zapojeny organizace, které se snaží univerzální lidská práva prosazovat, diskutovat a chránit.

LGBT+ lidé jsou českou společností povětšinou tolerováni. Nicméně tolerance není to, čeho bychom chtěli dosáhnout. Lidé nechtějí být tolerováni, lidé chtějí být respektováni a reprezentováni, a to není LGBT+ lidem v české společnosti umožněno. „Odlišnost“ a pocit „nepatřičnosti“ je uměle konstruován skrze nerovnost práv, která se projevuje například stálou nemožností uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví a upírání téměř veškerých práv lidem s „odlišnou“ genderovou a jinou identitou.

V Plzni tak vzniká platforma, která tyto otázky a témata každoročně otevírá, a která je zároveň prostorem pro diskuzi kohokoli, koho daná témata zajímají.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here