Ekumenické sdružení Logos: bohoslužba

0
236

24. 8. v Plzeň, Mikulášské náměstí, 12:00
káže biskup CČSH bratr Filip Štojdl

Ekumenické sdružení LOGOS a Sbor Kristova kříže CČSH vás zvou na bohoslužbu, kde budou společně s biskupem církve CČSH oslavovat Pána v modlitbách, zpěvu a v radosti z jeho přítomnosti.

Káže biskup CČSH bratr Filip Štojdl.

Po bohoslužbě se společně přemístíme na místo zahájení duhového průvodu Pilsen Pride.

Více informací na facebookových stránkách.
____________________________________
Ecumenical society LOGOS and the Choir of Christ’s Cross of the Czechoslovak Hussite Church invite you to a service where they are together with a bishop of the Czechoslovak Hussite Church going to celebrate the Lord in prayers, singing and joy of his presence.

The service is held by brother Filip Štojdl, a bishop of the Czechoslovak Hussite Church.

After the service, we head for the starting point of the Pilsen Pride rainbow march.

More information on Facebook.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here